Produktinformation

Produktnavn
Styring af kortindlægning hos SDFE

Beskrivelse
Et Microsoft Access interface til data lagret i en PostgreSQL-GIS-database. Registrererden detaljerede fremdrift i de årlige kortajourføringer i samtlige danske kommuner.

Kunde
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering