Produktinformation

Produktnavn
Målerudskiftnings-program SEAS/NVE

Beskrivelse
Program, der styrer hele processen ved udskiftning af El-målere i SEAS/NVE-området.

I marken opereres med et Web-baseret program, som indeholder kalender og montørlister mv. Montør kan gennem programmet optage og uploade fotos af de udskiftede målere fra de bærbare tablets.

På kontoret kører et Access-program, som indhenter data fra elselskabet, udskriver breve til kunderne om at booke tid for udskiftningen i det omfang SEAS/NVE ikke selv har sendt breve. Ved telefoniske henvendelser kan booking ske direkte fra programmet, idet der til orientering vises oversigt over antallet af bookinger i dagens tidsslots, så der ikke overbookes.

Sideløbende hermed kører et web-booking-program, hvor kunderne selv kan booke tid til udskiftningen efter at de har modtaget brev fra SEAS/NVE eller Dahl A/S, og som ligeledes er sikret mod overbooking.

Access-programmet kan generere fakturaer på udført arbejde samt sende opdaterede data retur til SEAS/NVE.


Kunde
El-installatørfirma Dahl A/S