Produktinformation

Produktnavn
Varslingsprogram (Styring af medarbejderreduktioner)

Beskrivelse
Program til registrering af medarbejderes kvalifikationer i forbindelse med større nedskæringer i medarbejderstaben/virksomhedsnedlukning. Programmet håndterer efteruddannelse og den deraf afledte økonomi. Giver overblik over kompetencerne i forbindelse med udplacering af medarbejdere.
Herved bliver det lettere at foretage indberetning til Beskæftigelsesregionen af indsatsens omfang og de forbrugte midler.
Programmet har været benyttet ved nedlukning af BUKO i Vordingborg og personalereduktion hosGN-Resound i Præstø samt Ignalina Atomkraftværk i Litauen.
Seneste version af programmet er en 4-sproget version (Dansk, Engelsk, Litauisk og Russisk. Man kan skifte fra forsiden).
Programmet kan hentes gratis under download. Der findes en anden version med fransk i stedet for litauisk.(se under downloads)
En engelsksproget beskrivelse af programmet kan hentes her: Engelsk Beskrivelse
En dansk oversættelse af ovennævnte kan hentes her: Dansk beskrivelse


Kunde
Arbejdsmarkedsstyrelsen, Øststøttepuljen

Varslingsprogrammet på Dansk, engelsk, litauisk og russisk