Produktinformation

Produktnavn
Tilbudsportal

Beskrivelse
Web-baseret program som samler alle tilbud i Målgrupper, så konsulenter har let adgang til alt. Tilbud kan være Virksomhedspraktik, Løntilskudspladser, Flekspladser og Kursustilbud.
Ved at vælge målgruppe vises automatisk alle ovennævnte tilbud målrettet denne målgruppe.
Det fremgår af programmet om Virksomhedspraktikstillinger eller Løntilskudspladser er besat, snart bliver ledige eller allerede er ledige til besættelse.
Der kan vælges et budgetmodul, således at der lukkes for tilmelding til kursus når budgettet for et år er opbrugt. Her er den enkelte konsulent direkte involveret i reservationen og med i budgetstyringen.

Afhængig af behovet styres flow med ansøgninger, besættelser mv via mail til berørte deltagere.

Det enkelte jobcenter kan frit vælge hvilke funktioner de ønsker at bruge.


Kunde
Jobcentrene Tårnby, Ballerup, Næstved, Brøndby, Hørsholm, Hvidovre, Gentofte, Fredensborg og Lyngby-Tårbæk