Produktinformation

Produktnavn
Hjælpemidler til handicappede-Access-program

Beskrivelse
Et program til den økonomiske styring af bevillinger af hjælpemidler til handicappede i erhverv.
Sikrer korrekt kontering, oversigt over ydede hjælpemidler samt registrering af om hjælpemidlet er udlånt eller ydet til ejendom.


Kunde
Jobcentrene i Gentofte, Vordingborg, Næstved og Rødovre