Produktinformation

Produktnavn
Regnskab med fleksjob lønrefusion

Beskrivelse
Programmet har bl.a. følgende fordele:
1. Fuld økonomisk styring af de indgåede fleksjob-kontrakter.
2. Lettelse i beregningen, idet alle takster beregningsformler er indlagt i systemet.
3. Hurtigere behandling af telefoniske henvendelser fra arbejdsgivere
Ad 1
Automatisk fremskrivning ved tryk på en knap!
I systemet er indlagt refusionsberettiget timetal, maksimal timeløn samt konteringsnøgler.
Desuden rapport til afstemning med bogføringen.
Ad 2
Indtastningsbilledet til udbetalinger er udformet som en kopi af Anmodningsblanketten (AB245). Det gør inddatering lettere. Beregning foretages ved tryk på en knap. Der er indlagt valideringskontroller.
I de tilfælde, hvor en anmodning er identisk med en tidligere indlagt udbtaling kan denne ved tryk på en knap kopieres til den ny periode.
Ad 3
Ved telefoniske henvendelser fra arbejdsgivere har man alle oplysninger lige ved hånden ved et enkelt opslag på CPR-nr.


Kunde
Jobcentre: Vordingborg; Århus, Hillerød, Halsnaes, Guldborgsund og Egedal

Brugsanvisning/Vejledning til Fleksjob-programmet