Produktinformation

Produktnavn
Kommunale løntilskudskvoter, oversigt

Beskrivelse
Formålet med programmet er at holde styr på egne kommunale løntilskudskvoter, så man undgår sanktioner.
Da programmet indeholder en pendant med virksomhedspraktikpladser medfører dette, at medarbejdere i Jobcentret altid har fuldt overblik over stillingerne og kravene til disse i forbindelse med visitation af borgere og dermed ikke behøver slå op andre stedet eller ringe rundt i forvaltninger/afdelinger.
Et supplerende formål, som er muligt i programmet er at holde styr på besættelserne af løntilskudsstillinger og derigennem dokumentere opfyldelsen af kravene til pladserne.

Programmet er web-baseret og tilgås derfor af alle jobcentermedarbejdere med behov for placering af borgere.

Programmet er en del af vedligeholdelsesaftalen for de øvrige Access økonomistyringsprogrammer.


Kunde
Jobcentre

Brugsanvisning - Web-løntilskudsregnskab