Produktinformation

Produktnavn
Disponeringsprogram - uddannelseskøb

Beskrivelse
I programmet registreres alle de dispositioner, der medfører køb af uddannelse til borgere.
Herved sikres det, at der ikke sker fejlagtige dobbeltudbetalinger.
Samtidig sikres data til valide fremskrivninger af dispositionerne på området.
Uddannelseskøb, der kan styres gennem programmet:

· Hold- og enkeltkøb af uddannelse for forsikrede ledige
· Hold- og enkeltkøb af uddannelse for ikke-forsikrede ledige
· Et miks af Holdkøb af uddannelse for såvel forsikrede som ikke-forsikrede ledige
· Køb af 6 ugers selvvalgt uddannelse forsikrede ledige.
Det er ligesom i AMS's IDA muligt at registrere personlige assistancebevillinger til handicappede i erhverv. Men dette håndteres mere bekvemt i det hidtidige hos mange jobcentre eksisterende gratisprogram 'Handicapbasen'.
Programmet tilsigter at videreføre de faciliteter, som findes i Arbejdsmarkedsstyrelsens Web-baserede program IDA, når dette lukkes ned efter årsskiftet 2010.
Ideen i programmets fremskrivningsrapport er at man beregner udgift pr. undervisningsdag (ugepris/5). Der opereres med en 5 dages uge – dog uden søgnehelligdage.

Data fra IDA vil kunne overføres til programmet, således at der ikke opstår lakuner i styringen af de hidtidige uddannelseskøb for forsikrede ledige.
Programmet er forbedret i forhold til IDA fordi det køres 'indenhus' og derfor opererer med CPR-numre.
Praktisk ' klip-og-klisterfunktion' for kontostreng til Web-betalingssystemet.
Udover den normale version findes en version med afdelingsopdeling samt mulighed for budgetlægning på konto og afdelingsniveau.


Kunde
Kommunale jobcentre

Brugsanvisning - Disponering Uddannelseskøb