Produktinformation

Produktnavn
Klagesager, Sikring af fristoverholdelse ved personlige

Beskrivelse
Et program, der holder styr på om klagefristerne overholdes. Og det gælder alle frister gennem hele klagesagens behandling.

Særlig statusside, hvor næsten udløbne frister popper op, ligesom man har en bekvem indgang til de enkelte sager.

Mange rapporter samt speciel udvalgsrapport til det politiske udvalg. Derudover eksport af data til Regneark for videre behandling.


Kunde
Næstved kommune, Center for Jura

Klagesagsprogrammet, Skærmbilleder