Produktinformation

Produktnavn
Havneprogram

Beskrivelse
Foreningsprogram og Havnepladsadministration i ét.

Grafisk oversigt over havnepladserne og disses benyttelse.

Flerbrugersystem så sejlforeningens kasserer og havnefogeden trækker på hinandens generelle data mens egne data kun kan ændres af bruger selv.

Kan udskrive opkrævninger for medlemskontingent eller havnepladsleje enten på fortrykte girokort eller på breve med fortrykt girotalon (OCR-B skrift)

Man kan udskrive individuelle fakturaer, indkode faste rabatter m.v. Man kan udsende mails med vedhæftede filer til udvalgte grupper i medlemskartoteket via googles mailsystem (gmail.com).

Mange forskellige medlemslister og rapporter er indlagt i programmet. Det kan bl.a. bruges ved opkrævning og afregning, indsendelse af medlemsliste i data-form til Dansk Sejlunion. Derudover er der der indbygget en ventelistefacilitet samt et nøgleregnskab for administration af nøgler til klubhuse m.v..

Data ligger på en MS SQL-server hos et webhotel. Adgang til programmet kræver derfor adgang til internettet. Fordelen er, at programmet kan benyttes overalt, hvor man har adgang til internettet.

Hvis flere havne i samme kommune bruger programmet vil kommunen kunne få adgang til at se data for samtlige havne ligesom kommunen vil kunne udskrive regning på evt. indskud i forbindelse med pladsadministrationen.


Kunde
Sejlklubben Snekken Vordingborg samt 6 kommunale havne i Vordingborg kommune

Havneprogram - Beskrivelse