Produktinformation

Produktnavn
Jobtræning, administration af tilskud

Beskrivelse
Program til håndtering af bevilling af tilskud til jobtræning. Generering af udbetalingsbilag samt meddelelser om udbetaling til arbejdsgivere.
Rapport- samt brevskrivningsfaciliteter er indbygget i systemet. Herunder især fremskrivning i forbindelse med årsafslutning.


Kunde
Jobcentre rundt om i landet