Produktinformation

Produktnavn
Voksenlærlinge, administration af tilskud

Beskrivelse
VERSION1: Administration af Jobcenterets tilskud til private arbejdsgiveres voksenlærlinge. Består af et bevillingsmodul, der holder styr på bevillinger og reservationer m.v. samt et udbetalingsmodul, der sikrer, at udbetalingsanmodninger er funderet i godkendelse. Kontrollerer samtidig udbetalingernes korrekthed.(Det tidligere AF-Storstrøms område)

VERSION2: Tilsvarende program, men som alene holder styr på udbetalinger til arbejdsgivere, og som samtidig har indbygget en brevgenerator til udskrivning af bevillingsskrivelser og andre meddelelser m.v. til arbejdsgivere. (Det tidligere AF-Storkøbenhavns område)
Mange rapportfaciliteter, herunder især fremskrivning i forbindelse med årsafslutning.


Kunde
Jobcentre rundt om i hele landet