Produktinformation

Produktnavn
Adressedatabase

Beskrivelse
Der er tale om en Access database med mulighed for at knytte personer, firmaer eller organisationer til forud definerede udsendelseslister. Listerne kan kombineres dels med andre lister dels med enkelte kunder. Udskrift kan ske til labels, til breve eller til emails. Emails kan udsendes via Lotus Notes fra valgfri postkasse i Notes.Alternativt kan Emails udsendes via Microsoft Outlook.
Data kan også lægges på en fremmed server og kan således tilgås fra alle PC-ere med internetadgang og Access installeret.


Kunde
Jobcentre på Sjælland og i Nordjylland, Beskæftigelsesregion Hovedstaden/Sjælland og Beskæftigelsesregion Nordjylland

Adressedatabase - Beskrivelse