Produktinformation

Produktnavn
Kørelærerprøver

Beskrivelse
Et program til udarbejdelse af multiple-choice prøver for godkendelse af kørelærere. Automatisk udskrivelse af svarmasker. Inddataprogram hos spørgsmålsforfattere rundt i landet. Spørgsmål kan herfra indlægges i det centrale program.

Kunde
Rigspolitichefen