Produktinformation

Produktnavn
Køre- og hviletidskontrolprogram

Beskrivelse
Program til administrativ behandling af kontrol med lastvognes og bussers køre- og hviletid.
Data vedr. aktuelle vognmænds tilladelsesstatus overføres dagligt fra Færdselsstyrelsens Vognmandssystem.
Foretager statistisk korrekt udsøgning af, hvilke vognmænd, der skal udtages til kontrol. Har indarbejdet hele forretningsgangen fra udsøgning over indkaldelse til rykning og i sidste ende udskrivelse af tiltaleskrivelser til lokale politikredse.
Standardbreve kan enten tilpasses via Access-tabeller og udskrives i MS-Word eller baseres på fletning med en Word-skabelon.
Indeholder statistikmodul over den foretagne kontrol med udskrivning af indberetninger til EU.


Kunde
Rigspolitichefen