Arbejdende prototyper
Det er ofte en fordel at transformere eksisterende rutiner til et "Prototype"-system med en brugergrænseflade, der ligger tæt op ad den eksisterende manuelle rutine. Alternativet med at igangsætte en videreudvikling af eksisterende større EDB-systemer er ofte omkostningstungt.

Den arbejdende prototype justeres og forbedres let mens den er i drift.

Der fremkommer herigennem en bedre basis for kravsspecifikation, hvis man senere vil udvikle et større system eller integrere ændringerne i et eksisterende større system.

En sidegevinst ved denne fremgangsmåde er, at hastende nye opgaver hurtigt kan sættes i drift.
Samarbejde i udviklingen
Et udviklingsarbejde foretages af to parter - kunden og udvikleren.
Alle mine programmer er udviklet i tæt parløb med brugerne og opbygget efter deres behov.

Min uddannelse og erfaring inden for administration/økonomistyring gør, at jeg oftest hurtigt kan sætte mig ind i brugers problemstillinger.
Brugervenlighed
Nogle brugere har vanskeligt ved at skifte mellem at bruge tastatur og mus.
Jeg bestræber mig på, at alle programmer skal kunne bruges med tastatur alene.
Problemløsninger
Gennem årene har jeg løst en del specialproblemer:
  • Programmer på flere sprog samtidig
  • Håndtering af flere mail-programmer fra Access(Outlook,Notes, Groupwise m. fl.)
  • Brugerstyret opbygning af brevtekster i Access samt autofletning med Word-skabeloner
  • Individuel rapportgenerator til ad-hoc rapporter
  • Journalsystemer med individuel tilpasning af journalnøgle
  • Styring af Word og Excel fra Access
  • Kryptering og Hashing såvel i Access som i Web-applikationer
  • Data på server ude i byen samt applikationerne på Web kombineret med desktop Access-databaser m.v.