Velkommen til Peter Heinesens sider om databaseapplikationer,
udviklet primært til statslige og kommunale institutioner.

Gennem flere år har jeg udviklet Access- og Web-applikationer til brug i statslige og kommunale institutioner.

Du vil under Produkter kunne finde en liste over de senere års applikationer.

Min stærke side er hurtig udvikling af mindre og mellemstore løsninger, der supplerer og arbejder sammen med de store offentlige systemer.

Timetakst er pr. 1 april 2021: 550,- kr. + moms

Nyheder

DatoVedr.Nyhedstekst
1/05/2018Styring af kortindlægning hos Styrelsen for Dataforsyning og EffektiviseringEt Microsoft Access interface til data lagret i en PostgreSQL-GIS-database.
Registrerer den detaljerede fremdrift i de årlige kortajourføringer i samtlige danske kommuner.